ພະແນກໂລກຫົວໃຈ

ແນະນຳ

ສະເພາະໜ້າທີ່  “ການດູແລສຸຂະພາບແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບທ່ານ”,ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນໃດ້ມີລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ,ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝກັບທີມແພດທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານ​ດັບ​ນຳ​ໜ້າກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈເພື່ອແນໃສ່ການບໍລິການທີ່ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍຄຸນນະພາບເມື່ອທ່ານມາປີ່ນປົວຢູ່ທີ່ນີ້.

ດ້ວຍທີມດຮ,ໝໍທີ່ເກັ່ງ,ມີປະສົບການຫຼາຍບວກໃສ່ກັບອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄໝ,ພະແນກເສັ້ນປະສາດຂອງໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນຈື່ງຖືກໃດ້ວ່າເປັນໜື່ງໃນຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບການກວດແລະປີ່ນປົວພະຍາດກ່ຽວກັບເສັ້ນປະສາດ.

ການບໍລິການທາງການແພດ

ໂລກຫົວໃຈແມ່ນພະຍາດກ່ຽວກັບຫົວໃຈແລະເສັ້ນເລືອດປະກອບດ້ວຍ:ຄວາມ​ດັນ​ເລືອດ​ສູງ,ຫົວໃຈເຕັ້ນຜີດຈັ່ງຫວະ,ພະ​ຍາດ​ເສັ້ນ​ເລືອດ​ລໍ່​ລ້ຽງ​ຫົວ​ໃຈ,ໂລກວານຫົວໃຈ,ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ,ຫຼອດເລືອດອຸດຕັນ,ຫົວ​ໃຈ​ຢຸດ​ເຕັ້ນ​ກະ​ທັນ​ຫັນ...ນີ້ແມ່ນໜື່ງໃນ​ບັນ​ດາ​ສາ​ເຫດທີ່ເຮັດ​ໃຫ້ມີສະຖິຕິຜູ້ເສຍຊີວີດສູງ,ໃນ​​ແຕ່​ລະ​ປີພະຍາດໂລກຫົວໃຈໃດ້ພາກຊີວີດຜູ້ຄົນໄປເກືອບ 17.5ລ້ານຄົນ.

ຢູ່ຫວຽດນາມອີງຕາມການລາຍງານຂອງສະມາຄົມໂລກຫົວໃຈ,ມາເຖີງ​ປີ2017ມີປະມານ1/5ຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນໂລກຫົວໃຈແລະຄວາມດັນເລືອດ​ສູງ.ພິເສດໃນຊຸມປີ​ໃກ້ໆນີ້,ພະຍາດຄວາມດັນ​ເລືອດ​ສູງໃດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຫຼາຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນໄວອອກແຮງງານແລະສະ​ຖິຕິຄວາມດັນ​ເລືອດ​ສູງຢູ່ກຸ່ມ​ຄົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 25 ປີຂື້ນໄປຢູ່ຫວຽດນາມແມ່ນ25.1%.ສາຍເຫດແມ່ນມາຈາກປະຊາຊົນຍັງຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ພະ​ຍາດແລະ​ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼົບຫຼີກຫຼືປີ່ນປົ່ວພະຍາດໃຫ້ທັນຕາມເວລາ.

ສະເພາະໜ້າທີ່ “ການດູແລສຸຂະພາບແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ກັບທ່ານ”,ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນໃດ້ມີລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ,ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝກັບທີມແພດທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ,ຜູ້ຊ່ຽວຊານ​ດັບ​ນຳ​ໜ້າກ່ຽວກັບໂລກຫົວໃຈເພື່ອແນໃສ່ການບໍລິການທີ່ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍຄຸນນະພາບເມື່ອທ່ານມາປີ່ນປົວຢູ່ທີ່ນີ້.

ລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ-ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ

ແນ່ນອນ​ແລ້ວ​ວ່າໂລກຫົວໃຈແມ່ນໜື່ງໃນພະຍາດທີ່ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ,ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ​ຈື່ງ​ໃດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຖີງອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ຄວບຄຸມພະຍາດໃດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ.

ມີທີມແພດທີ່ເກັ່ງ

ທີ່ໂຮງໝໍຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນທ່ານຈະໃດ້ຮັບການກວດຈາກທ່ານໝໍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງໂລກຫົວໃຈ,​ບົ່ງ​ມະ​ຕິຜົນກວດແລະປີ່ນປົວພະ​ຍາດ.

ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ