ພາລະກິດ - ວິໄສທັດ

  • ວິໄສທັດ

    ໃນ​ອານາຄົດຂ້າງໜ້າຈະພັດທະນາໃຫ້ກາຍ​ເປັນ​ໂຮງ​ໝໍ​ຕົ້ນໆ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ລາວ​,ເພື່ອ​ສ້າງ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ປີ່ນ​ປົວສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ.

  • ໜ້າທີ່ຮັບຜີດຊອບ

    ໜ້າທີ່ຮັບຜີດຊອບຕໍ່ລູກຄ້າ:ເຮັດ​ວຽກ​ໂດຍ​​​​ອີງ​​ໃສ່ຜົນ​ປະ​ໂຫຍກດຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ.

    ໜ້ທີ່ຂອງພະນັກງານ:ສ້າ​ງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​​ມື​ອາ​ຊີບ.ອຸ​ດົມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​​ໃຈແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ,ພັດ​ທະ​ນາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນີກ​​ແລະເພື່ອ​​ເປັນ​ການ​ສ້າງໂອ​ກາດໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໃຫ້​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ.ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ແລ​ະ​ຜູ້​ທີ່​​ພິການ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນ​​ການ​ແພດ​ອາ​ສາ​.